logo-header

ILLUSION

Bộ lọc

ILLUSION

HÀ NỘI

ILLUSION

2021

Đang triển khai

Thương Mại

Với dự án nội thất sảnh chính của một tập đoàn công nghệ, chúng tôi đưa ra hướng tiếp xóa mờ ranh giới giữa các đối tượng trần, tường, sàn trong không gian, từ đó mang lại "ảo giác" đứng bên trong một không gian kết nối vô tận